Politica de protectie a datelor cu caracter personal

SC MALINCO PRODEX SRL

Titularul prelucrarii datelor cu caracter personal

SC MALINCO PRODEX SRL cu sediul in Sântandrei nr.391/A2, jud. Bihor, cod postal 417515, telefon 0359.78.00.78, fax 0259.44.77.22, email: office@malinco.ro;

Categorii de date cu caracter personal vizate

Definitii:

- "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind opersoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii salefizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Datele cu caracter personal prelucrate de MALINCO PRODEX SRL se refera la datele persoanelor fizice in calitate de client, cumparator, reprezentant legal al persoanelor juridice cu care MALINCO PRODEX SRL are relatii contractuale si pot fi, in functie de situatie: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de corespondenţă, număr de telefon, adresa de e-mail, cont bancar, date legate de facturare, etc.

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către MALINCO PRODEX SRL

- Indeplinirea obligatiilor legale;

- Informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia contului/ istoricul comenzilor, facturarea si expedierea comenzilor/facturilor/corespondentei, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciile achizitionate;

- Incheierea şi executarea contractelor;

- Activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;

- Colectarea eventualelor debite şi recuperare a creanţelor atat pe cale amiabila cat şi prin intermediul acţiunilor în instanţă.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal

- indeplinirea obligatiilor legale;

- încheierea, respectiv executarea contractelor de furnizare produse/servicii, etc.;

- consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

- autoritatile legale;

- prestatorii de servicii informatice cu care MALINCO PRODEX SRL are relatii contractuale;

MALINCO PRODEX SRL se asigura de respectarea de catre partenerii sai contractuali a clauzelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea informatiilor la care au acces.

Durata procesării datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și în conformitate cu cerințele legale.

Măsuri de securitate a datelor

MALINCO PRODEX SRL va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

- dreptul de acces la datele personale care va privesc;

- dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor Dvs. personale, in situatia in care acestea sunt inexacte sau incomplete;

- dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite situatii (de exemplu cand nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate);

- dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite imprejurari (de exemplu atunci cand contestati exactitatea datelor Dvs. –pentru perioada care sa ne permita verificarea exactitatii datelor);

- dreptul de va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată;

- dreptul de a va opune prelucrarii, in anumite situatii (de exemplu când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct);

- dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ati consimtit anterior;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la utilizarea datelor Dvs. personale, va rugam sa ne contactati prin una din urmatoarele variante:

- prin email, la adresa: office@malinco.ro;

- personal sau cu o cerere prin posta la adresa noastra din Santandrei nr. 311, jud. Bihor, cod postal 417515.

- telefonic la numarul: 0359.78.00.78.